08 februar, 2011

Objekt, gjenstand, ting.

Photobucket

Gjenstander bærer på et rikt assosiasjonsgrunnlag, de fremkaller minner og følelser som sier noe om hvem vi er og hvordan omverden virker inn på oss. Jeg forsøker å finne objekter som sammen kan skape en illustrasjon på mine egne dagdrømmer - ting jeg alltid har ønsket meg. Og disse tingene har jeg tenkt å gjenskape i tekstil, muligens til en type installasjon.

Her er en test; en melpose med nostalgisk design fra starten 90-tallet - gjenskapt i filt.